Turkish Journal of
Endocrinology and Metabolism
Olgu Sunumu

İnsülinoma Hastalarında Şüpheli Lezyonun Preoperatif Tanısı İçin İnce İğne Aspirasyon Sıvısında İnsülin Yıkama: Bir Olgu Sunumu

1.

Department of Endocrinology and Metabolism, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, TURKEY

2.

Department of Gastroenterology, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey

Turk J Endocrinol Metab 2019; 23: 122-124
DOI: 10.25179/tjem.2019-65964
Okunma: 384 İndirilme: 125 Online Yayın Tarihi: 01 Haziran 2019

ÖZET

Pankreasın en sık görülen nöroendokrin tümörleri olan insülinomalar, genellikle tek bir soliter tümöre bağlı olmalarına rağmen lokalizasyonları zor olabilmektedir. Uyku hâli, anlamsız konuşmalar ve geçici demans (yakınlarını tanımama) gibi nörolojik şikâyetleri olan 29 yaşındaki kadın hasta hipoglisemi nedeni ile değerlendirildi. Kritik laboratuvar tetkiklerine göre hastanın hiperinsülinemik hipoglisemisi olduğu saptandı. İnsülinomanın biyokimyasal tanısını takiben, tümörü endoskopik ultrasonografi ile lokalize edildi ve hızlı konfirmasyon için ince iğne aspirasyon biyopsi materyalinde insülin yıkama yapıldı. Tümörün lokalizasyonundan sonra subtotal pankreatektomi yapıldı; hastanın şikâyetleri düzeldi ve yeniden oluşmadı. Bu olgu sunumu, endoskopik ultrasonografi sırasında ince iğne aspirasyon biyopsi materyalinde insülin yıkama yönteminin hızlı tanı almak için başarılı bir şekilde uygulanabileceğini, çünkü daha hızlı sonuç verdiğini ve patolojik incelemeden çok daha uygun bir bir yaklaşım olduğunu düşündürmektedir. İnsülin yıkama yöntemi tümör bölgesini hızlı bir şekilde konfirme etmektedir ve bu nedenle tümör lokalizasyonunun zor olduğu vakalarda kullanılabilir.

Keywords: 

Ekler
ENGLISH
EISSN 1308-9846